W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Archive | Főkategória

Manifesto of 1Hungary

Our declaration is the basis of our belonging to the community of humans, to the community of Hungarians and to all the people living in Hungary. Our community actively stands with all excluded social groups.

During its 1100-year history, our homeland has faced several tragedies, but—in contradiction to many other nations—we are still here, bring up our children up and building the future. The community of Hungary has always had the ability to survive, to adapt and to renew. In many cases during the difficult centuries, the large-scale integration of other nations and communities was the key to survival. These groups living besides each other in peace became real communities and became a nation with time. This is why Hungary is a cultural and political community based on integration. History taught us the lesson that the Hungarians and all people who live here are dependent on each other and that there is only one Hungary—it is all of ours, and we have to find common solutions to our problems.


There are serious problems today, but we know that our common problems can be solved if all the members of the nation are considered equal and this equality is guaranteed to all of our compatriots, and if we do not allow  anyone to be excluded. Poverty, the lack of social solidarity, the spread of designer drugs and all the related problems pose serious difficulties for families and communities in certain regions. In order to give responsible answers, the causes should be distinguished from the effects. We declare that our enemy is poverty and not the poor.

We declare that drug users should not be stigmatized but provided with help. We declare that criminal are individuals with names and should not be identified by their origins. We declare that collective punishment is unjust and extremely dangerous, and that no one can place themselves above Hungary’s laws and institutions.


Voices that make easy political profit from pointing at scapegoats, stigmatizing groups and spreading fear are getting stronger. The rise of such powers ended in a horrific series of tragedies in the past. This is why we cannot afford the mistake of remaining silent, as we did in 2008–2009 during the series of racist killings of Roma.

We say no to public speech that stigmatizes ethnic and social groups. We say no to marches that instill fear in people and communities. We also say no to incitement to aggression. In contradiction to the promotion of hatred, and because we are aware of the power of words, we vow to be the voices of peace. Our homeland has only progressed when it was led with wisdom. When hatred was empowered, it led straight to disaster.

Everyone can join us if they are open to discussion—even those who do not routinely agree with us—because only one Hungary exists and it is the homeland of all of us.

In order to establish a sound and more peaceful public life:

I. We accede to the Electoral Human Rights Minima (see appendix)
a. We only support and accept support from political actors who declare that the Roma community, and every Hungarian social group, is an equal part of the Hungarian nation and who distance themselves from any previous actions that contradict this.
b. In keeping with the Convention on the Rights of the Child, we do not target or use children in political campaigns.

II. We expect the state to ensure unconditional legal equality.

a. We also expect the state to ensure consistent and effective protection against breaches of equality.

III. We will report extreme incidents in the appropriate forums.

a. If we observe any discriminatory phenomena, or preparations for such, we will report them to the Equal Opportunity Authority, the police, the operator of the given community site, or to other relevant institutions.
b. Any member, representative, candidate or activist from the organizations we represent who uses hate speech will be sanctioned through an internal process and reported in internal forums.
c. If any ally or member of the organizations we represent uses hate speech or takes hateful actions, we will report this in the relevant forums and reconsider our cooperation.

IV. We distance ourselves from hate speech and stand up for any vulnerable social group that is intimidated or attacked by extremist political groups.

a. The members of 1Hungary will review and harmonize our protocols for securing and enforcing human rights.
b. We will create a common communication platform, where information about hate speech will be available and can be shared easily.

V. According to our personal and organizational possibilities, we stand against all organized actions to frighten any community.

a. In settlements affected by hate demonstrations, according to our capacities and resources, we will participate in fact-finding, in the promotion of discussions, and in the creation of action plans for finding concrete solution with the involvement of the local authorities and the community. At the same time, we will articulate a common demand for the state to protect, including by the presence of police, the community that has been attacked.

b. Our activists, non-governmental organizations and political parties will establish a conciliation forum that takes common actions against the intimidation of communities. In order to do so, the sharing of assignments and roles and the effective distribution of available resources are crucial.
c. We will identify and develop innovative methodologies and communication techniques that provide the possibility to raise the awareness of the broader society to the criminal aspects of the actions taking by extremists.


VI. We stand up for the concept of 1Hungary and through all our actions we promote the peaceful coexistence of all social and ethnic groups, the evaluation of problems among them, and the search for reasonable solutions.
a. Other persons and organizations will be encouraged to sign the Declaration of 1Hungary.
b. The values listed above guide our everyday actions, our common speech and our political actions.
c. The content of the Declaration of 1Hungary is also a compulsory guide for our local chapters and their members.

Budapest, July 7, 2019

Posted in Főkategória0 Comments

Karácsony Gergely válasza az Idetartozunk Egyesület Nyílt levelére

VÁLASZOM SETÉT JENŐ FELHÍVÁSÁRA
BUDAPEST MINDENKIÉ.
Hiszek benne, hogy olyan várost kell teremtenünk, amit minden budapesti otthonának érezhet. Ezért választottam főpolgármester-jelölti programomnak is ezt a címet. Mindannyiunké, köztük cigány magyar honfitársainké is. Már a januárban meghirdetett előválasztási programom is garanciát vállalt a legtöbb, a petícióban felvetett kérés teljesítésére, ezt csak megerősítette a szeptember végén bemutatott, minden ellenzéki párt által támogatott, végleges programom.
Bár a fővárosi önkormányzatnak korlátozott lehetősége van a budapesti roma gyermekek és fiatalok tanulási lehetőségeinek javítására, ösztöndíjprogram indításával törekszünk majd támogatásukra. Ehhez megfelelő keretet adhat a Fővárosi Szolidaritási Alap újraindítása, amely oktatási programok mellett támogatási keretet nyújthat üdültetési és kollégiumi elhelyezési programokhoz is.
Fontosnak tartjuk, hogy a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóinak összetétele tükrözze a város lakóinak sokszínűségét is. Ez az egyes embereknek nyújtott munkalehetőségeken túl fontos üzenet a város egésze számára is.
A roma kultúra szerves, elidegeníthetetlen része a budapesti, a magyar és európai kultúrának. Kezdeményezzük egy roma összművészeti (színház, múzeum, kutatóközpont stb.) intézmény létrehozását, amely teret biztosít a roma holokauszt emlékeinek feldolgozására és bemutatására is. Támogatjuk a budapesti vételkörzetű közösségi roma rádiózás újbóli megteremtését.
A város fejlődése jó és elősegítendő folyamat, hiszen ezáltal jobb lakhatási, közlekedési, stb. körülményeket biztosíthatunk a budapestieknek. Számunkra azonban nagyon fontos az is, hogy egy-egy városrész fejlődése ne eredményezze a lakosság lecserélődését, az alacsonyabb jövedelmű – gyakran cigány magyar – lakosoknak a városrészből vagy akár a fővárosból való kiszorulását. Szociális városrehabilitációra van szükség, ahol az ott lakók életkörülményeinek javítása a cél, nem pedig egy városrész fejlesztése az esetleg “problémásnak” ítélt lakóközösség lecserélésével. Ezzel összefüggésben is újraindítjuk a 2012-ben megszüntetett lakásrezsi- támogatást és az aktuális jövedelemtől függő lakbértámogatást vezetünk be a fővárosi tulajdonú bérlakások bérlői esetében.
Az új városvezetést a budapesti polgárok részvételére kívánjuk építeni, ahol minden budapesti közösségnek, legyen szó nemzetiségi, etnikai vagy vallási hovatartozásról, szexuális orientációról vagy éppen testi-fizikai képességekről, megfelelő, intézményesített képviselete van.
Ezek a már korábban is megfogalmazott programpontok azt célozzák, hogy Budapestet valóban mindenki sajátjának, otthonának érezhesse. Az itt felsorolt gyakorlati pontok nagyon fontos, a hétköznapi életet érintő változások. Ezek mellett azonban szükség van jelképes, üzenetértékű lépésekre is. Ezért vállaljuk, hogy a közterek elnevezésekor kitüntetett figyelmet fordítunk arra, hogy azok nagyobb számban viseljék a roma honfitársaink nevét.
KARÁCSONY GERGELY

Posted in Főkategória0 Comments

Tarlós István kollégáinak és az Idetartozunk Egyesület egyeztetésének emlékeztetője

E M L É K E Z T E T Ő –
Főpolgármesteri Hivatal 133/b
2019. 09. 26.
Résztvevők:
Nagy Sándor
Száva Vince
Setét Jenő
Czukor Zoltán
Peste Ottó
Balogh Róbert
Nádai Gyula dr.

Nagy Sándor – köszöntötte a megjelenteket, és a pontosan megjelent Setét Jenő úr egyetértésével elkezdte a 12 javaslatra adott válasz ismertetését.

Nagy Sándor – A 12 pont a következő

1. Roma lapkiadás, megszűntek a roma lapok

Nagy Sándor – Roma lapkiadás. Előkészületben van a fővárosi roma lapok kiadása. Az egész költségnek kevesebb, mint a felét tudja a főváros vállalni. Ehhez pénzt kell összeszedni, hogy elindulhasson a lap, és ezért várjuk Civil Egyesületek segítségét is. Illetve, a Roma Önkormányzatok hathatós segítségét. Főpolgármester úr kompetenciája, hogy kit nevez ki a lap élére, természetesen figyelembe fogja venni a Civil Egyesületek ajánlását is.

2. 2db roma középiskola

Nagy Sándor – A fővárosban működő iskolák a KLIKK és az EMMI hatáskörébe tartoznak, ez nem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája. Setét Jenő – A Budapest Roma nevű programmal amelyet megküldtem a Főpolgármester jelölteknek az volt a célom, hogy áttekintést nyújtsak a budapesti folyamatokról az elmúlt több mint 1 évtizedre vonatkozóan. Ennek része volt az is, hogy az itt működő Roma Civil

2

Szervezetek, alapítványok által létre hozott intézmények finanszírozási problémák vagy más okokból megszűntek. A felvetéseim és kérdéseim arra vonatkoznak, hogy a jelöltek milyen elképzelésekkel rendelkeznek és milyen üzeneteik/vállalásaik vannak, mint politikusoknak a roma közösségek irányába. Nagy Sándor – Minden kezdeményezést, amit a romák elindítanak, meg fogja vizsgálni a Főpolgármesteri Hivatal és lehetőségeikhez mérten, támogatni fogja azt.

3. Civil jogvédő irodák

Nagy Sándor – Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működtet civil irodát. Rendes napi nyitvatartással működik. Setét Jenő – Egyrészt magam sem tudtam a civil irodáról. Szeretnék rámutatni, hogy a roma jogvédő irodák a terepen a roma emberekkel közvetlenül találkozva adtak jogi segítséget, akár általános jogi ügyekben akár diszkriminációs esetekben. Fontosnak gondolom, hogy a Fővárosi Önkormányzat akár egy általa létrehozott pályázaton igénybe vehető, pénzügyi alappal segítse a jogvédő irodáink fennmaradását, újra indítását, ezáltal a fővárosi roma embereket támogassa a hátrányos helyzetükből fakadó jogsérelmeik esetén az egyenlőbánásmód és igazságkeresés érvényesítésében, különös figyelemmel a panaszosok gyakori etnikai hátrányaira. Nagy Sándor – A felvetést továbbítani fogom a Főpolgármester úr irányába.

4. Megszűntek a Roma szolgálat és tanodák

Nagy Sándor – Fővárosi Önkormányzatnak nincs kompetenciája a tanodák megnyitására. Hivatalosan az EMMI felől megkapja az engedélyt és csak azt tudjuk támogatni. Setét Jenő – Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem lép az eddig tanodákat, oktatási rásegítő programokat és szolgáltatásokat végző civilek, roma civilek helyére, azonban e tekintetben is rendkívül fontos folyamat generáló szerepe tud lenni a Fővárosi Önkormányzatnak pl. ilyen irányú pénzügyi alap és pályázati rendszer

3

kialakításával. A hátrányos helyeztű és roma gyermekek tanulási törekvéseinek támogatásával, amely közös társadalmi érdekünk. Nagy Sándor – A Főpolgármester úr saját programja már tartalmazza.
5. Főv. roma ösztöndíj

Nagy Sándor – 2019. május 29-én megszavazta az ösztöndíj program újra indítását a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a FROKK kapja meg. Ha problémás, be kell jelenteni írásban, és kap 2 percet a Közgyűlés előtt. Setét Jenő – Örülök az Ösztöndíj Alap újra indításának, reményeimet fejezem ki a tekintetben, hogy ennek jelenlegi szerény mértéke növelhető. A FROKK-hoz telepítése nem biztos, hogy jó döntés, de az egy következő kérdés. Nagy Sándor – Egy irányba gondolkozunk, de a működésünket határozottan behatárolják a hatályos törvények és az erre épülő Fővárosi SZMSZ.

6. Főv. Roma gyermek tábor

Nagy Sándor – Hasonló modellekben gondolkozunk, mint az Erzsébet tábor, tudjuk, hogy csak egészen minimális részvételi díjat kérhetünk el a gyermekek szüleitől. Ezért folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a hiányzó támogatást a kerületi polgármesteri hivatalokkal és Civil Egyesületekkel közösen kipótoljuk. Az iskola szünet elmúltával roma művész alkotó tábor létrehozását szeretnénk elősegíteni. Setét Jenő – Örülök a törekvésnek. Emlékeztetnék arra, hogy a fővárosban évtizedekig ingyenes volt a roma gyermekek üdültetése, amely egyben nevelése, és oktatása is volt, az identitás, a kultúra és a készségek fejlesztése, a közösségi elköteleződés tekintetében. Magam is résztvevője voltam ilyennek, és rajtam kívül sok ezer roma fiatal került ki belőlük. A mostani helyzet, amely szerint 6000ft/fő/éj díjat kell fizetni az megfizethetetlen a Cigány Önkormányzatok vagy a Civil Roma Szervezetek részére, és a gyermekekkel szemben sem igazságos. Szerintem ez egy olyan intézmény, jog és lehetőség, amit a fővárosi roma közösségeknek meg kell őriznie, vissza kell kapnia. Nagy Sándor – A felvetéssel egyetértek, egyben közlöm, külföldi szervezetek elmondták, hogy csere üdülés jó lenne nekik. 10-20 gyereket ingyen üdültetünk, elvállalják, hogy arányosan ugyanannyi gyermeket a tengerpartra visznek. Sok várossal van testvérvárosi kapcsolata Budapestnek. Nagyon jó lehetőségek rejlenek az előzőekben.

7. 3 nagy roma kulturális fesztivál

Ateszam, Roma majális, Tavaszköszöntő fesztivál. Nagy Sándor – 3 nem fog összejönni, de egy vagy kettő igen. Minden évben itt van a Sziget Fesztivál, több százezer látogatóval. Kezdetben 3 napos volt most egy hetes nemzetközi rendezvényről beszélhetünk. Ha mi is ilyet szeretnénk, akkor minden önkormányzatnak és

4

a vállalkozóknak be kellene szállni a költségekbe. Az összes neves előadót meghívjuk, aki cigány zenét valaha is játszott akkor nagy tv rádió hátteret kaphatunk. Setét Jenő – Örülök, ha a főpolgármester úr elkötelezett a roma kulturális élethez tartozó fesztiválok visszaállításában, támogatásában. Természetesen a Sziget Fesztiválon belüli megjelenés is jó ötlet, de fontos volna, hogy önálló roma fesztivál is legyen és pl. fontos a budapesti Roma Film Fesztivál segítése is. Magam nem vagyok kulturális szervező, de közismertek azok a roma emberek, akik kultúra- és fesztiválszervezők, ők minden bizonnyal szívesen közreműködnek ezek kialakításában. Nagy Sándor – Elviekben támogatni fogja Főpolgármester úr.

8. Ráció C

Nagy Sándor – Örömmel fogadnám egy ilyen kezdeményezés létrehozását, amely a megfelelő szakhatósági engedélyek megszerzését követően egy célirányos roma rádió működtetéséhet vezet, azonban a Fővárosi Önkormányzatnak ehhez kompetenciája nincs. Véleményem szerint ezt kezdeményezhetné az országos vagy a Fővárosi Roma Önkormányzat is. Setét Jenő – Ugyanazt gondolom, amit korábban is mondtam, hogy természetesen az az álláspontom, hogy egy Rádió C típusú média kezdeményezést a Fővárosi Önkormányzatnak fel kellene karolnia, hogy a roma közösség visszakaphassa a közösségi rádióját, médiáját. A kezdeményezést remélhetőleg civilek meg fogják tenni. Nagy Sándor- Örömmel fogadnám egy ilyen kezdeményezés létrehozását, célirányos roma rádiót kizárólag a főváros és vonzáskörzetében. Jelenleg a romák a Kossuth rádióban fél órát a Katolikus rádióban 1 órát kapnak egy héten.

9. Roma Holokauszt Emlékház

Nagy Sándor – Roma Holokauszt Emlékház: A roma holokausztra emlékezést a Fővárosi Önkormányzat is fontosnak tartja. Ilyen emlékházat minden Nemzetiségi Önkormányzat saját maga hoz létre. Amennyiben egy Holokauszt Emlékház megnyitásra kerül, véleményem szerint ezt kezdeményezhetné a Fővárosi Roma Önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat is. Fontosnak tartja, és támogatja annak létrehozását. Kívánom, hogy a Roma Önkormányzatok vállaljanak hathatos szerepet benne. Setét Jenő– Szeretnék rámutatni, hogy Budapest egyetlen Roma Holokauszt Emlékművét az elmúlt években is és napjainkban is számtalan támadás és rongálás érte, és nem tudtuk megvédeni. Ebben segítségre volna szükségünk pl. a terület bekamerázása útján, hiszen volt rá példa, hogy milliós kár keletkezett benne. Másrészt fontosnak tartanám, hogy a Nagykörúton jöjjön létre egy Roma Holokauszt Kiállító terem, amit mind Budapest közönsége, mind az iskolák gyermekei, tanulói rendkívüli történelem óra keretében

5

látogathatnának és ezzel méltó helyet biztosítanának a Roma Holokauszt Emlékezetének fizikailag is és a szellemi, társadalmi térben is, a közös emlékezetben. Nagy Sándor – A javaslatot beterjesztem a Főpolgármester úrnak.

10. 2 roma közösségi ház

Nagy Sándor – A két roma közösségi ház (Nefeljecs utca 39. és Tavaszmező utca 6.) feladatait a FROKK vette át és a mai napig működteti, mint Roma Kulturális Központot. Tudomásom szerint a FROKK költségvetést a Fővárosi Önkormányzat lehetőségeihez mérten évről-évre próbálja növelni, az ötös pontban leírt roma ösztöndíj is ezt bizonyítja. Setét Jenő – Értem referens úr tájékoztatását, annyi megjegyzéssel, hogy a FROKK sosem tudta ezt a közösségi funkciót betölteni és ma is csak egy szűk csoport használja, a megszűnt közösségi tereink demokráciáját és minőségi szolgáltatásait sajnos messze nem éri el.

11. 10 ifjúsági cigány klub

Nagy Sándor – A 23 budapesti kerületben lenne szükség roma klubokra, amelyet Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok hoznának létre. Nem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája, de támogatja. Setét Jenő – Ugyanazt tudom mondani mint korábban, nem azt várom el hogy a Fővárosi Önkormányzat helyettünk lépjen fel szervezőként, hanem, mivel a FROKK erre alkalmatlan, vagy nem hajlandó ilyen típusú szakmai munkát végezni – előtte évtizedekig pezsgő kulturális és roma közösségi élet volt Budapesten, amelynek generátora a korábbi fővárosi intézmény az Énekes utcai Romano Kher volt- ezért indokolt, hogy a Fővárosi

6

Önkormányzat megnyisson ilyen támogatási alapot a fővárosban működő roma civil szervezetek felé, és ezzel ösztönözze, támogassa az ilyen aktivitásokat. Nagy Sándor – A felvetéssel egyetértek.

12. 15-20 folklór együttes eltűnt Nagy Sándor – FROKK ilyen célból lett létrehozva. Véleményem szerint a FROKK-nak segíteni kellene a művészek felkészülésében, a színházterem megnyitásával, fellépés, gyakorlás céljából. Majd ha a művészetük színvonala megengedi akkor közvetítse ki őket, a kulturális élet színesítése céljából. Csak a fő címeket szeretném ismertetni a Főpolgármester úr roma ügyi programjából. Melynek 80%-ával már teljes mértékben egyetért Tarlós István úr. Aki aspirál a következő választási ciklusban is a főpolgármesteri székre.
Oktatás
Foglalkoztatás
Hagyományőrzés
Sport
Gazdaságfejlesztés
Önkormányzati szakpolitika
Setét Jenő – Köszönöm Nagy Sándornak a mai napra szóló meghívást, és a részemre nyújtott tájékoztatást. Köszönöm, hogy Főpolgármester úr kifejti álláspontját nyílt levelem mentén, és köszönöm Sándor, hogy egyezetetett Főpolgármester jelölt úrral az elképzeléseiről. Az én szándékom az volt, hogy a Főpolgármesteri székért induló jelöltek elképzeléseit megismerjem, és ők pedig egy képet kapjanak az elmúlt évtized budapesti folyamatairól a mi szempontunkból és a roma közösség által elszenvedett veszteségekről. A Budapest Roma programunkban van néhány alapvetés, amit nagyon fontosnak gondolok, így pl. rendkívül fontos, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyetlen bizottságában sem kaptak helyet a roma közösség részéről, amelyet szerintem orvosolni kell. Szintén fontos, hogy álláspontom szerint a nemzetiségi bizottságnak önálló bizottságnak kellene lennie, feladatokkal és pénzügyi alappal. Elengedhetetlen a fővárosi közalkalmazottak és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló cégek körében a roma munkavállalói reprezentáció növelése. Magam támogatom a programok indítását, de rákívánok mutatni, hogy a többi nemzetiséghez hasonlóan a romák esetében is elengedhetetlen, hogy intézményekhez jussunk, amelyekről már ejtettem szót a roma holokauszt emlékezete, a művészetek és kultúra, a köznevelés és kollégium tekintetében és a média és jogvédelem tekintetében.

7

Az intézmények azok, amelyek a roma emancipációt és integrációt hatékonyan képesek elősegíteni a programszintű beavatkozások mellett. Végezetül szeretnék rámutatni, hogy Budapest Esélyegyenlőségi Terve sem kielégítő roma szempontból, elnagyolt, rendkívül kevés konkrétummal.

A beszélgetést és a tájékoztatást ismét megköszönöm referens úrnak!

Nagy Sándor – Én is köszönöm Setét Jenő úrnak, hogy az Idetartozunk Egyesület elnökeként rendkívül fontosnak tartja a roma integrációt, rávilágít azokra a területekre, melyek talán nem kaptak elég figyelmet. Ezzel elősegíti Tarlós István Főpolgármester egyben Főpolgármesteri jelölt munkájának és programjának kiszélesítését. Civilként határozott célja a roma kultúra és hagyományápolás az előzőekben felsorolt területek és intézményrendszer tevékenységének hatékonyabb működése. Remélem ez a kezdeményezés egy építő jellegű folyamat első részre volt, melyet sok hasonló találkozó követ majd. Biztos vagyok benne, ilyen kezdeményező civil aktivisták felvetésének figyelembevételével a főváros életébe való beépítésével Magyarország fővárosa Budapest, szebb, gazdagabb, és vonzóbb lesz mind a nemzetiségek, mind a többségi társadalom számára.

Setét Jenő sk. Nagy Sándor sk. Idetartozunk Egyesület Elnöke Roma Ügyekért Felelős Főpolgármesteri megbízott

Budapest, 2019. 09. 26.

Posted in Főkategória0 Comments

Hidegvérrel Kecseten – Egy házrombolás igaz története [168óra]

Karácsony előtt egy héttel traktorokkal, munkagépekkel romboltak le egy házat a Farkaslaka községhez tartozó Kecseten a helyiek. A lakók elmenekültek, majd arról adott hírt a sajtó, hogy a sértettek és az elkövetők peren kívül kiegyeztek, az ügy lezárult. Pedig nem. Parászka Boróka cikke. Continue Reading

Posted in Csorel, Prikezsia0 Comments

Setét Jenő vs. Heller Ágnes – A Jobbik dilemma [RTL Klub]

Összefogjanak-e a Fideszt leváltani akaró pártok a Jobbikkal?  Megváltozott-e a szélsőséges párt? A szavaiknak, vagy a tetteiknek higgyünk? Heller Ágnes filozófus és Setét Jenő aktivista vitája. Continue Reading

Posted in Csorel, Dik!0 Comments

2017 roma szemmel

2017-ben megtudtuk, hogy az iskolai elkülönítés oka az együttnevelés, hogy a kormány nem tudja tehertétel vagy erőforrás-e a határontúli cigányság, hogy Semjén szerint van olyan népcsoport, amely nem fizet adót, de persze történtek jó dolgok is. Több precedensértékű per vitte előre az esélyegyenlőség ügyét, nemzetközi roma kulturális központ jött létre, megismerhettünk egy ifjú hölgyet, aki az egész Kárpát-medencében a legjobb helyesíró, és felavattuk a magyarmentő hős, Puczi Béla emléktábláját. Continue Reading

Posted in Dzsukel0 Comments

Több tízezer fiatalt taszított a kormány az iskolából a semmibe [G7]

A 15-19 éves korosztályban meredeken csökken az iskolába járók aránya, és 2011 óta folyamatosan csökken az egyetemi, főiskolai hallgatók száma. Continue Reading

Posted in Csorel, Prikezsia0 Comments

Emléktáblát kapott a marosvásárhelyi hős, Puczi Béla

„Ne féljetek magyarok, mert itt vannak a cigányok!” – ez a mondat 1990. március 20-án, a marosvásárhelyi vérengzés idején hangzott el, amikor a város magyar lakosságát a környező falvakból odasiető cigányok védték meg a lincselni készülő román tömegektől. Continue Reading

Posted in Dik!, Dzsukel0 Comments

Átadták a 2017-es roma mediációs díjakat

Másodszor adták át a roma mediációs díjakat. A Partners Hungary Alapítvány olyan szakembereket, közösségi csoportokat és közéleti szereplőket díjaz minden évben, akik a romák helyi társadalmi és gazdasági integrációjáért dolgoznak sikerrel. Continue Reading

Posted in Dik!, Dzsukel0 Comments

Botránymentes és tisztakezű Farkas Flórián úr helyzetelemzése

Farkas Flórián interjút adott a kormányzat egyik szócsövének a Magyar Hírlapnak, amiből megtudhatjuk, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg van elégedve – csak a botránykeltők okoznak némi zavart. Continue Reading

Posted in Dik!, Dzsukel, Prikezsia0 Comments

Videó