W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Categorized | Csorel, Prikezsia

Kisemmizett kunyhólakók – ítélet egy hét múlva [NEKI]

Szó szerint földönfutóvá tett emberek perelték be az önkormányzatot, amely egy óra alatt ledózeroltatta kunyhóikat személyes holmijukkal együtt. Otthonuk mellett odaveszett mindenük, valamennyi ingóságuk, köztük számukra fontos emléktárgyak, például családi fényképeik.

kunyholakok

Fotó: AVM

2011. október 18-án reggel nyolc órakor munkagépek jelentek meg Zuglóban a Francia út – Egressy út kereszteződésében a vasúti töltés mellett. Nem egészen egy óra alatt ledózerolták az ott élő hajléktalan emberek kunyhóit – az ott élők összes személyes holmijával együtt. Otthonuk mellett odaveszett mindenük, valamennyi ingóságuk, köztük számukra fontos emléktárgyak, például családi fényképeik. Az intézkedéssel olyan emberek lettek szó szerint földönfutók, akik már hosszú évek óta éltek életvitelszerűen a területen.

A Város Mindenkié (AVM) és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) támogatásával polgári peres eljárást kezdeményeztek 2012-ben, melynek ma volt az utolsó tárgyalási napja. Azt kérik a bíróságtól, hogy az állapítsa meg az emberi méltóságukhoz való jog és az egyenlő bánásmód törvényi kötelezettségének megsértését. Az ítéletet egy hét múlva hirdetik ki.

felperesek

Fotó: Fekete Hajnal

A per tétje, hogy a bíróság megállapítja-e az önkormányzat jogsértését. A felperesek jogi képviselői szerint Zugló minden eljárási szabályt megsértve bontotta le a hajléktalanok kunyhóit, melyeket nekik az otthonukat jelentették. A 2014. február 13-i utolsó tárgyalási napon a felperesek és az alperes egy-egy tanúját hallgatták meg.

A vasúti töltés oldalában lévő hosszú, gazos, elhagyott terület – melyen hosszú ideje éltek életvitelszerűen a felperesek – A MÁV Zrt. tulajdonában volt.  Egy nappal az építmények bontása előtt, 2011. október 17-én, a XIV. kerületi önkormányzat és a MÁV „köztisztasági feladatok ellátása céljából” egy – atipikusnak nevezhető – bérleti szerződést kötött. A szerződésben rögzítették, hogy a bérlő önkormányzat a területet egy meg nem jelölt későbbi időpontban kiürítteti, tiszta állapotban adja vissza a bérbeadónak. Másnap előzetes tájékoztatás nélkül ledózerolták a területen található építményeket.

A cikk itt folytatódik

Forrás: NEKI.hu

Az ügy részletes leírása sok más, érdekes esetleírással együtt a NEKI Fehér Füzetének 57. oldalán olvasható.

 A Város Mindenkié hajléktalan emberek és szövetségeseik csoportja, amelynek célja a hajléktalan emberek jogvédelme és társadalmi változások elindítása a hajléktalanság felszámolása érdekében.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) abban az esetben nyújt jogi segítséget, ha valakit nemzeti, etnikai hovatartozása, vagy egyedi elbírálás alapján más védett tulajdonsága miatt ér hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció. Az elmúlt évek alatt a szervezet több száz ügyben képviselte a diszkriminációáldozatait hatóságok, bíróságok előtt, számos precedensértékű ítélet fűződik nevéhez az antidiszkriminációs jogérvényesítés területén.

Hozzászólás

Videó