W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Categorized | Prikezsia

A közhivatal, amire nem vonatkozik a törvény

Kártérítési perhez kellettek volna, az iskola nem adta ki a szülőknek gyerekeik tanügyi dokumentumait.

gypata_iskola

Nekcsei Demeter általános iskola
Fotó: gyongyospata.hu

70 gyöngyöspatai gyermek tanügyi dokumentumainak kiadását kérték a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolától az érintett szülők az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek (CFCF) alapítvány segítségével.

A másolás költségeit a CFCF megfizette volna, és azt sem rejtették véka alá, hogy mihez kellenek az adatok: kifejezetten hivatkoztak rá, hogy a dokumentumokat a 70 gyermek képviseletében indítandó kártérítési perben kívánják használni. Az iskola nem adta ki a kért iratokat, viszont arról tájékoztatta az alapítványt, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó  Központ (KLIK) illetékes, gyöngyösi tankerülete vizsgálja a kérelem teljesítésének jogi és etikai aggályait. (sic)

Az ügy előzménye, hogy 2015. március 25-én a Kúria megerősítette a korábbi jogerős ítéletet, miszerint

jogellenes volt a gyöngyöspatai cigány gyermekek külön osztályokban és külön emeleten való elkülönítése, és számukra az iskola alacsonyabb minőségű oktatást nyújtott.

A per jogerős lezárása után a szülők jelezték: szeretnék, ha a szegregáció és a gyenge oktatás okozta károkért kárpótolnák őket. A CFCF első körben kérdőívezést tartott a gyöngyöspatai szülők körében, majd a kártérítésre jogosult gyermekek szüleitől meghatalmazást vett fel. Számos család azonban nem rendelkezett azokkal a tanügyi dokumentumokkal, amelyekkel a perben valószínűsíteni tudnák, hogy ők tényleg a szegregált ’b’ osztályba jártak. Ekkor fordultak az iskolához. Majd a KLIK-hez. A gyerekek dokumentumain túl arról is kértek tájékoztatást, hogy milyen lépéseket tettek a jogerősen kimondott gyöngyöspatai iskolai szegregáció felszámolása érdekében.

A Gyöngyösi Tankerület kioktató hangvételű levélben utasította el a CFCF kérését, illetve nem utasították el, de jóvá sem hagyták a kérés teljesítését, egyszerűen annyit mondtak: nem kötelesek foglalkozni vele, mert nem vonatkozik az ügyre a közigazgatási jog. Pedig vonatkozik. A KLIK közigazgatási szerv, ráadásul a köznevelési törvény is tartalmazza, hogy a szülő joga megismerni a gyermekével kapcsolatos tanügyi dokumentumokat és azokból másolatot kérni.

A jogszabály alapján a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését – mondta el az RSK-nak dr. Kegye Adél, a CFCF jogásza.

A CFCF álláspontja szerint az, hogy a KLIK  a közigazgatási eljárásról szóló törvényre hivatkozva nem bírálja el az iskolával szemben benyújtott fellebbezésüket, világosan mutatja, a 70 gyermek jogérvényesítését kívánják megakadályozni.

A CFCF bíróságra megy, de egy ilyen peres eljárás hónapokig eltart, ezért az alapítvány Balog Zoltán miniszterhez fordul, azt kérve tőle, adjon közvetlen utasítást a KLIK-nek, hogy járjon el etikusan és jogszerűen, azaz teljesítse a szülők kérését.

Comments are closed.

Videó