W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Archive | október, 2019

1Hungary Initiative influenced local discourse during municipal elections!

1Hungary Initiative influenced local discourse during municipal elections!

Roma for 1 Hungary

Our initiative is a civic, advocacy platform of Roma organizations and individuals in Hungary –  achieved to declare new vision about one Hungary. Since this summer, we have been working on two-dozen municipalities with the aim: we can overcome on the opposites, as joint problems and issues can connect people. Problems identified by Roma are actually, the issues of the whole municipality, and what is more, Roma want the same as others (work, quality education, well developed infrastructure etc.). After elections, we continue our cooperation with Roma communities, elected officials and political parties, in order to find answers and solutions for the problems of municipalities.

It seems, that our framework – that public discourse should be about community issues and not hate and anti-Gypsyism  – shared by not only ordinary people, but politicians, too!

This summer, we worked together on the 1Hungary Declaration with more than 40 NGOs and six political parties, which declared we all fight against anti-Gypsyism in Hungary. We saw that we should not stop here, because basic principles should reach wider publicity and citizens.

During the local elections, our questionnaires were completed by thousands, then 3000 inhabitants, activists, and candidates participated in our forums, discussing the most important issues of the municipality. During these events, we worked on the declarations (1Nyíregyháza Declaration, 1Szeged Declaration etc.) which were signed by 2955 citizens and 125 candidates joined these declarations. As 1 Hungary Initiative is a non-partisan platform, we could achieve that thousands of people started the dialog after decades of none participation! Our attendees called these events “historical”, as they have not been actively participated in a wide, constructive and multicolored public event, where they could talk real issues.

People never experienced that many of well-prepared local Roma activists ensured the implementation of fair and democratic local elections! We Belong Here Association – core member of 1Hungary Initiative – trained more than 300 local Roma observers, who helped the work of the electoral offices. Local Roma voices demonstrate unity and determination, as never seen before!

Couple of day after of the local elections, we are happy to see that community members, 12 mayors and more than 50 councilors willing to play important role in solving local problems. We believe, people feel there is hope for change, as their voice is heard and Roma became active actor of building 1Hungary!

In the capital, more than 2000 people and the new mayor joined the declaration of We Belong Here Association, which include the most important issues of Roma in Budapest!

There is 1Hungary! We build it together!

 

https://www.facebook.com/RomaSajtokozpontRomaPressCenter/videos/557550231680884/

Posted in English0 Comments

Karácsony Gergely válasza az Idetartozunk Egyesület Nyílt levelére

VÁLASZOM SETÉT JENŐ FELHÍVÁSÁRA
BUDAPEST MINDENKIÉ.
Hiszek benne, hogy olyan várost kell teremtenünk, amit minden budapesti otthonának érezhet. Ezért választottam főpolgármester-jelölti programomnak is ezt a címet. Mindannyiunké, köztük cigány magyar honfitársainké is. Már a januárban meghirdetett előválasztási programom is garanciát vállalt a legtöbb, a petícióban felvetett kérés teljesítésére, ezt csak megerősítette a szeptember végén bemutatott, minden ellenzéki párt által támogatott, végleges programom.
Bár a fővárosi önkormányzatnak korlátozott lehetősége van a budapesti roma gyermekek és fiatalok tanulási lehetőségeinek javítására, ösztöndíjprogram indításával törekszünk majd támogatásukra. Ehhez megfelelő keretet adhat a Fővárosi Szolidaritási Alap újraindítása, amely oktatási programok mellett támogatási keretet nyújthat üdültetési és kollégiumi elhelyezési programokhoz is.
Fontosnak tartjuk, hogy a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóinak összetétele tükrözze a város lakóinak sokszínűségét is. Ez az egyes embereknek nyújtott munkalehetőségeken túl fontos üzenet a város egésze számára is.
A roma kultúra szerves, elidegeníthetetlen része a budapesti, a magyar és európai kultúrának. Kezdeményezzük egy roma összművészeti (színház, múzeum, kutatóközpont stb.) intézmény létrehozását, amely teret biztosít a roma holokauszt emlékeinek feldolgozására és bemutatására is. Támogatjuk a budapesti vételkörzetű közösségi roma rádiózás újbóli megteremtését.
A város fejlődése jó és elősegítendő folyamat, hiszen ezáltal jobb lakhatási, közlekedési, stb. körülményeket biztosíthatunk a budapestieknek. Számunkra azonban nagyon fontos az is, hogy egy-egy városrész fejlődése ne eredményezze a lakosság lecserélődését, az alacsonyabb jövedelmű – gyakran cigány magyar – lakosoknak a városrészből vagy akár a fővárosból való kiszorulását. Szociális városrehabilitációra van szükség, ahol az ott lakók életkörülményeinek javítása a cél, nem pedig egy városrész fejlesztése az esetleg “problémásnak” ítélt lakóközösség lecserélésével. Ezzel összefüggésben is újraindítjuk a 2012-ben megszüntetett lakásrezsi- támogatást és az aktuális jövedelemtől függő lakbértámogatást vezetünk be a fővárosi tulajdonú bérlakások bérlői esetében.
Az új városvezetést a budapesti polgárok részvételére kívánjuk építeni, ahol minden budapesti közösségnek, legyen szó nemzetiségi, etnikai vagy vallási hovatartozásról, szexuális orientációról vagy éppen testi-fizikai képességekről, megfelelő, intézményesített képviselete van.
Ezek a már korábban is megfogalmazott programpontok azt célozzák, hogy Budapestet valóban mindenki sajátjának, otthonának érezhesse. Az itt felsorolt gyakorlati pontok nagyon fontos, a hétköznapi életet érintő változások. Ezek mellett azonban szükség van jelképes, üzenetértékű lépésekre is. Ezért vállaljuk, hogy a közterek elnevezésekor kitüntetett figyelmet fordítunk arra, hogy azok nagyobb számban viseljék a roma honfitársaink nevét.
KARÁCSONY GERGELY

Posted in Főkategória0 Comments

Tarlós István kollégáinak és az Idetartozunk Egyesület egyeztetésének emlékeztetője

E M L É K E Z T E T Ő –
Főpolgármesteri Hivatal 133/b
2019. 09. 26.
Résztvevők:
Nagy Sándor
Száva Vince
Setét Jenő
Czukor Zoltán
Peste Ottó
Balogh Róbert
Nádai Gyula dr.

Nagy Sándor – köszöntötte a megjelenteket, és a pontosan megjelent Setét Jenő úr egyetértésével elkezdte a 12 javaslatra adott válasz ismertetését.

Nagy Sándor – A 12 pont a következő

1. Roma lapkiadás, megszűntek a roma lapok

Nagy Sándor – Roma lapkiadás. Előkészületben van a fővárosi roma lapok kiadása. Az egész költségnek kevesebb, mint a felét tudja a főváros vállalni. Ehhez pénzt kell összeszedni, hogy elindulhasson a lap, és ezért várjuk Civil Egyesületek segítségét is. Illetve, a Roma Önkormányzatok hathatós segítségét. Főpolgármester úr kompetenciája, hogy kit nevez ki a lap élére, természetesen figyelembe fogja venni a Civil Egyesületek ajánlását is.

2. 2db roma középiskola

Nagy Sándor – A fővárosban működő iskolák a KLIKK és az EMMI hatáskörébe tartoznak, ez nem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája. Setét Jenő – A Budapest Roma nevű programmal amelyet megküldtem a Főpolgármester jelölteknek az volt a célom, hogy áttekintést nyújtsak a budapesti folyamatokról az elmúlt több mint 1 évtizedre vonatkozóan. Ennek része volt az is, hogy az itt működő Roma Civil

2

Szervezetek, alapítványok által létre hozott intézmények finanszírozási problémák vagy más okokból megszűntek. A felvetéseim és kérdéseim arra vonatkoznak, hogy a jelöltek milyen elképzelésekkel rendelkeznek és milyen üzeneteik/vállalásaik vannak, mint politikusoknak a roma közösségek irányába. Nagy Sándor – Minden kezdeményezést, amit a romák elindítanak, meg fogja vizsgálni a Főpolgármesteri Hivatal és lehetőségeikhez mérten, támogatni fogja azt.

3. Civil jogvédő irodák

Nagy Sándor – Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működtet civil irodát. Rendes napi nyitvatartással működik. Setét Jenő – Egyrészt magam sem tudtam a civil irodáról. Szeretnék rámutatni, hogy a roma jogvédő irodák a terepen a roma emberekkel közvetlenül találkozva adtak jogi segítséget, akár általános jogi ügyekben akár diszkriminációs esetekben. Fontosnak gondolom, hogy a Fővárosi Önkormányzat akár egy általa létrehozott pályázaton igénybe vehető, pénzügyi alappal segítse a jogvédő irodáink fennmaradását, újra indítását, ezáltal a fővárosi roma embereket támogassa a hátrányos helyzetükből fakadó jogsérelmeik esetén az egyenlőbánásmód és igazságkeresés érvényesítésében, különös figyelemmel a panaszosok gyakori etnikai hátrányaira. Nagy Sándor – A felvetést továbbítani fogom a Főpolgármester úr irányába.

4. Megszűntek a Roma szolgálat és tanodák

Nagy Sándor – Fővárosi Önkormányzatnak nincs kompetenciája a tanodák megnyitására. Hivatalosan az EMMI felől megkapja az engedélyt és csak azt tudjuk támogatni. Setét Jenő – Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem lép az eddig tanodákat, oktatási rásegítő programokat és szolgáltatásokat végző civilek, roma civilek helyére, azonban e tekintetben is rendkívül fontos folyamat generáló szerepe tud lenni a Fővárosi Önkormányzatnak pl. ilyen irányú pénzügyi alap és pályázati rendszer

3

kialakításával. A hátrányos helyeztű és roma gyermekek tanulási törekvéseinek támogatásával, amely közös társadalmi érdekünk. Nagy Sándor – A Főpolgármester úr saját programja már tartalmazza.
5. Főv. roma ösztöndíj

Nagy Sándor – 2019. május 29-én megszavazta az ösztöndíj program újra indítását a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a FROKK kapja meg. Ha problémás, be kell jelenteni írásban, és kap 2 percet a Közgyűlés előtt. Setét Jenő – Örülök az Ösztöndíj Alap újra indításának, reményeimet fejezem ki a tekintetben, hogy ennek jelenlegi szerény mértéke növelhető. A FROKK-hoz telepítése nem biztos, hogy jó döntés, de az egy következő kérdés. Nagy Sándor – Egy irányba gondolkozunk, de a működésünket határozottan behatárolják a hatályos törvények és az erre épülő Fővárosi SZMSZ.

6. Főv. Roma gyermek tábor

Nagy Sándor – Hasonló modellekben gondolkozunk, mint az Erzsébet tábor, tudjuk, hogy csak egészen minimális részvételi díjat kérhetünk el a gyermekek szüleitől. Ezért folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a hiányzó támogatást a kerületi polgármesteri hivatalokkal és Civil Egyesületekkel közösen kipótoljuk. Az iskola szünet elmúltával roma művész alkotó tábor létrehozását szeretnénk elősegíteni. Setét Jenő – Örülök a törekvésnek. Emlékeztetnék arra, hogy a fővárosban évtizedekig ingyenes volt a roma gyermekek üdültetése, amely egyben nevelése, és oktatása is volt, az identitás, a kultúra és a készségek fejlesztése, a közösségi elköteleződés tekintetében. Magam is résztvevője voltam ilyennek, és rajtam kívül sok ezer roma fiatal került ki belőlük. A mostani helyzet, amely szerint 6000ft/fő/éj díjat kell fizetni az megfizethetetlen a Cigány Önkormányzatok vagy a Civil Roma Szervezetek részére, és a gyermekekkel szemben sem igazságos. Szerintem ez egy olyan intézmény, jog és lehetőség, amit a fővárosi roma közösségeknek meg kell őriznie, vissza kell kapnia. Nagy Sándor – A felvetéssel egyetértek, egyben közlöm, külföldi szervezetek elmondták, hogy csere üdülés jó lenne nekik. 10-20 gyereket ingyen üdültetünk, elvállalják, hogy arányosan ugyanannyi gyermeket a tengerpartra visznek. Sok várossal van testvérvárosi kapcsolata Budapestnek. Nagyon jó lehetőségek rejlenek az előzőekben.

7. 3 nagy roma kulturális fesztivál

Ateszam, Roma majális, Tavaszköszöntő fesztivál. Nagy Sándor – 3 nem fog összejönni, de egy vagy kettő igen. Minden évben itt van a Sziget Fesztivál, több százezer látogatóval. Kezdetben 3 napos volt most egy hetes nemzetközi rendezvényről beszélhetünk. Ha mi is ilyet szeretnénk, akkor minden önkormányzatnak és

4

a vállalkozóknak be kellene szállni a költségekbe. Az összes neves előadót meghívjuk, aki cigány zenét valaha is játszott akkor nagy tv rádió hátteret kaphatunk. Setét Jenő – Örülök, ha a főpolgármester úr elkötelezett a roma kulturális élethez tartozó fesztiválok visszaállításában, támogatásában. Természetesen a Sziget Fesztiválon belüli megjelenés is jó ötlet, de fontos volna, hogy önálló roma fesztivál is legyen és pl. fontos a budapesti Roma Film Fesztivál segítése is. Magam nem vagyok kulturális szervező, de közismertek azok a roma emberek, akik kultúra- és fesztiválszervezők, ők minden bizonnyal szívesen közreműködnek ezek kialakításában. Nagy Sándor – Elviekben támogatni fogja Főpolgármester úr.

8. Ráció C

Nagy Sándor – Örömmel fogadnám egy ilyen kezdeményezés létrehozását, amely a megfelelő szakhatósági engedélyek megszerzését követően egy célirányos roma rádió működtetéséhet vezet, azonban a Fővárosi Önkormányzatnak ehhez kompetenciája nincs. Véleményem szerint ezt kezdeményezhetné az országos vagy a Fővárosi Roma Önkormányzat is. Setét Jenő – Ugyanazt gondolom, amit korábban is mondtam, hogy természetesen az az álláspontom, hogy egy Rádió C típusú média kezdeményezést a Fővárosi Önkormányzatnak fel kellene karolnia, hogy a roma közösség visszakaphassa a közösségi rádióját, médiáját. A kezdeményezést remélhetőleg civilek meg fogják tenni. Nagy Sándor- Örömmel fogadnám egy ilyen kezdeményezés létrehozását, célirányos roma rádiót kizárólag a főváros és vonzáskörzetében. Jelenleg a romák a Kossuth rádióban fél órát a Katolikus rádióban 1 órát kapnak egy héten.

9. Roma Holokauszt Emlékház

Nagy Sándor – Roma Holokauszt Emlékház: A roma holokausztra emlékezést a Fővárosi Önkormányzat is fontosnak tartja. Ilyen emlékházat minden Nemzetiségi Önkormányzat saját maga hoz létre. Amennyiben egy Holokauszt Emlékház megnyitásra kerül, véleményem szerint ezt kezdeményezhetné a Fővárosi Roma Önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat is. Fontosnak tartja, és támogatja annak létrehozását. Kívánom, hogy a Roma Önkormányzatok vállaljanak hathatos szerepet benne. Setét Jenő– Szeretnék rámutatni, hogy Budapest egyetlen Roma Holokauszt Emlékművét az elmúlt években is és napjainkban is számtalan támadás és rongálás érte, és nem tudtuk megvédeni. Ebben segítségre volna szükségünk pl. a terület bekamerázása útján, hiszen volt rá példa, hogy milliós kár keletkezett benne. Másrészt fontosnak tartanám, hogy a Nagykörúton jöjjön létre egy Roma Holokauszt Kiállító terem, amit mind Budapest közönsége, mind az iskolák gyermekei, tanulói rendkívüli történelem óra keretében

5

látogathatnának és ezzel méltó helyet biztosítanának a Roma Holokauszt Emlékezetének fizikailag is és a szellemi, társadalmi térben is, a közös emlékezetben. Nagy Sándor – A javaslatot beterjesztem a Főpolgármester úrnak.

10. 2 roma közösségi ház

Nagy Sándor – A két roma közösségi ház (Nefeljecs utca 39. és Tavaszmező utca 6.) feladatait a FROKK vette át és a mai napig működteti, mint Roma Kulturális Központot. Tudomásom szerint a FROKK költségvetést a Fővárosi Önkormányzat lehetőségeihez mérten évről-évre próbálja növelni, az ötös pontban leírt roma ösztöndíj is ezt bizonyítja. Setét Jenő – Értem referens úr tájékoztatását, annyi megjegyzéssel, hogy a FROKK sosem tudta ezt a közösségi funkciót betölteni és ma is csak egy szűk csoport használja, a megszűnt közösségi tereink demokráciáját és minőségi szolgáltatásait sajnos messze nem éri el.

11. 10 ifjúsági cigány klub

Nagy Sándor – A 23 budapesti kerületben lenne szükség roma klubokra, amelyet Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok hoznának létre. Nem a Fővárosi Önkormányzat kompetenciája, de támogatja. Setét Jenő – Ugyanazt tudom mondani mint korábban, nem azt várom el hogy a Fővárosi Önkormányzat helyettünk lépjen fel szervezőként, hanem, mivel a FROKK erre alkalmatlan, vagy nem hajlandó ilyen típusú szakmai munkát végezni – előtte évtizedekig pezsgő kulturális és roma közösségi élet volt Budapesten, amelynek generátora a korábbi fővárosi intézmény az Énekes utcai Romano Kher volt- ezért indokolt, hogy a Fővárosi

6

Önkormányzat megnyisson ilyen támogatási alapot a fővárosban működő roma civil szervezetek felé, és ezzel ösztönözze, támogassa az ilyen aktivitásokat. Nagy Sándor – A felvetéssel egyetértek.

12. 15-20 folklór együttes eltűnt Nagy Sándor – FROKK ilyen célból lett létrehozva. Véleményem szerint a FROKK-nak segíteni kellene a művészek felkészülésében, a színházterem megnyitásával, fellépés, gyakorlás céljából. Majd ha a művészetük színvonala megengedi akkor közvetítse ki őket, a kulturális élet színesítése céljából. Csak a fő címeket szeretném ismertetni a Főpolgármester úr roma ügyi programjából. Melynek 80%-ával már teljes mértékben egyetért Tarlós István úr. Aki aspirál a következő választási ciklusban is a főpolgármesteri székre.
Oktatás
Foglalkoztatás
Hagyományőrzés
Sport
Gazdaságfejlesztés
Önkormányzati szakpolitika
Setét Jenő – Köszönöm Nagy Sándornak a mai napra szóló meghívást, és a részemre nyújtott tájékoztatást. Köszönöm, hogy Főpolgármester úr kifejti álláspontját nyílt levelem mentén, és köszönöm Sándor, hogy egyezetetett Főpolgármester jelölt úrral az elképzeléseiről. Az én szándékom az volt, hogy a Főpolgármesteri székért induló jelöltek elképzeléseit megismerjem, és ők pedig egy képet kapjanak az elmúlt évtized budapesti folyamatairól a mi szempontunkból és a roma közösség által elszenvedett veszteségekről. A Budapest Roma programunkban van néhány alapvetés, amit nagyon fontosnak gondolok, így pl. rendkívül fontos, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyetlen bizottságában sem kaptak helyet a roma közösség részéről, amelyet szerintem orvosolni kell. Szintén fontos, hogy álláspontom szerint a nemzetiségi bizottságnak önálló bizottságnak kellene lennie, feladatokkal és pénzügyi alappal. Elengedhetetlen a fővárosi közalkalmazottak és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló cégek körében a roma munkavállalói reprezentáció növelése. Magam támogatom a programok indítását, de rákívánok mutatni, hogy a többi nemzetiséghez hasonlóan a romák esetében is elengedhetetlen, hogy intézményekhez jussunk, amelyekről már ejtettem szót a roma holokauszt emlékezete, a művészetek és kultúra, a köznevelés és kollégium tekintetében és a média és jogvédelem tekintetében.

7

Az intézmények azok, amelyek a roma emancipációt és integrációt hatékonyan képesek elősegíteni a programszintű beavatkozások mellett. Végezetül szeretnék rámutatni, hogy Budapest Esélyegyenlőségi Terve sem kielégítő roma szempontból, elnagyolt, rendkívül kevés konkrétummal.

A beszélgetést és a tájékoztatást ismét megköszönöm referens úrnak!

Nagy Sándor – Én is köszönöm Setét Jenő úrnak, hogy az Idetartozunk Egyesület elnökeként rendkívül fontosnak tartja a roma integrációt, rávilágít azokra a területekre, melyek talán nem kaptak elég figyelmet. Ezzel elősegíti Tarlós István Főpolgármester egyben Főpolgármesteri jelölt munkájának és programjának kiszélesítését. Civilként határozott célja a roma kultúra és hagyományápolás az előzőekben felsorolt területek és intézményrendszer tevékenységének hatékonyabb működése. Remélem ez a kezdeményezés egy építő jellegű folyamat első részre volt, melyet sok hasonló találkozó követ majd. Biztos vagyok benne, ilyen kezdeményező civil aktivisták felvetésének figyelembevételével a főváros életébe való beépítésével Magyarország fővárosa Budapest, szebb, gazdagabb, és vonzóbb lesz mind a nemzetiségek, mind a többségi társadalom számára.

Setét Jenő sk. Nagy Sándor sk. Idetartozunk Egyesület Elnöke Roma Ügyekért Felelős Főpolgármesteri megbízott

Budapest, 2019. 09. 26.

Posted in Főkategória0 Comments


Videó